Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Ice Bear
18,150,000VND
2
Sungminh
8,000,000VND
3
pham hoa chien
6,520,000VND
4
Bùi Việt Anh
5,250,000VND
5
Vũ Bảo Quyên
4,450,000VND
6
Nguyễn Gia Bình
3,360,000VND
7
Phan Khắc Lộc
2,790,000VND