Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Ice Bear
9,290,000VND
2
Nguyễn Thư Xinh
7,900,000VND
3
Hoang Anh
7,750,000VND
4
Tuyet Suri
7,730,000VND
5
Dương Tuấn
7,680,000VND
6
Ton Phan
7,600,000VND
7
Họ Nguyễn Công Tử
7,460,000VND