Bông Hồng Ngũ Sắc
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Trần T. Thanh Dung Trúng 907 kim cương 1 phút trước
Trần Thị Ái Như Trúng 57 kim cương 3 phút trước
Ben Hack Trúng 963 kim cương 3 phút trước
Huỳnh Hiến Nam Trúng 675 kim cương 5 phút trước
Lê Nhật chi Trúng 12 kim cương 6 phút trước
Pham Hiếu Trúng 396 kim cương 7 phút trước
Ngọc Thành Trúng 2,039 kim cương 9 phút trước
Huyền Trân Trúng 9 kim cương 11 phút trước
Huyền Trân Trúng 12 kim cương 11 phút trước
Bùi Công Thắng Trúng 1,929 kim cương 11 phút trước
Huyền Trân Trúng 12 kim cương 13 phút trước
Thi Hoa Phan Trúng 2,206 kim cương 13 phút trước
Nguyễn Huy Quang Trúng 2,286 kim cương 15 phút trước
Huyền Trân Trúng 9 kim cương 16 phút trước