Lật Thẻ May Mắn
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Duy Dũng Trúng 2,319 kim cương 1 phút trước
Phu Ngo Trúng 480 kim cương 3 phút trước
My Trương Trúng 2,366 kim cương 5 phút trước
Nhi Phan Trúng 1,001 kim cương 7 phút trước
Hoàng Thái Trúng 398 kim cương 9 phút trước
Thái Nguyễn Trúng 971 kim cương 11 phút trước
Tạ Tú Trúng 1,160 kim cương 13 phút trước
Trần Thuận Trúng 2,173 kim cương 15 phút trước
Đat Chu Trúng 805 kim cương 17 phút trước
Hai Huynh Trúng 2,466 kim cương 19 phút trước
Sang Tranphu Trúng 1,293 kim cương 21 phút trước
Huyền Nguyễn Trúng 835 kim cương 23 phút trước
Bé Đạt Trúng 1,169 kim cương 25 phút trước
Duc Nguyen Trúng 513 kim cương 27 phút trước