Máy Gắp Thú Bông
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Gà Con Trúng 1,636 kim cương 1 phút trước
Sướng Chưa Em Trúng 914 kim cương 3 phút trước
Giangs Nguyễn Trúng 1,214 kim cương 5 phút trước
Dương Vân Trúng 1,124 kim cương 7 phút trước
Nguyen Thanh Thao Trúng 1,043 kim cương 9 phút trước
Nguyễn Dương Trúng 1,493 kim cương 11 phút trước
Xuan Trung Trúng 858 kim cương 13 phút trước
Trần Thanhtruc Trúng 2,569 kim cương 15 phút trước
TôiTôi Sai Trúng 1,711 kim cương 17 phút trước
Đặng Nhật Khánh Trúng 355 kim cương 19 phút trước
Nguyễn Minh Triết Trúng 2,437 kim cương 21 phút trước
Hồ Đức Thịnh Trúng 636 kim cương 23 phút trước
Nguyễn Nhi Trúng 12 kim cương 25 phút trước
Nguyên Cuc Trúng 1,710 kim cương 25 phút trước