Vòng Quay Bãi Biển
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Anjela Ryaskova Trúng 1,247 kim cương 1 phút trước
Lại Diễm Trinh Trúng 386 kim cương 1 phút trước
Nghĩa Văn Trần Trúng 525 kim cương 3 phút trước
Thu Hương Trúng 657 kim cương 3 phút trước
Phùng Duy Đức Trúng 338 kim cương 5 phút trước
Àkz Phướcz Trúng 1,477 kim cương 5 phút trước
Tiến Long Nè Trúng 2,319 kim cương 7 phút trước
Nhọ Thánh Trúng 1,593 kim cương 7 phút trước
Minh Le Tai Trúng 1,972 kim cương 9 phút trước
Nguyễn Pés Đạt Chảnh Trúng 2,558 kim cương 9 phút trước
Hoàng Nguyệt Trúng 1,685 kim cương 11 phút trước
Vàng Takudo Trúng 1,161 kim cương 11 phút trước
Đại Vĩ Trúng 1,621 kim cương 13 phút trước
Bé Hiếu Trúng 1,305 kim cương 13 phút trước