Vòng Quay Bánh Trung Thu
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nhon Nguyen Trúng 1,976 kim cương 10 giây trước
Nguyễn Coi Trúng 2,588 kim cương 10 giây trước
Trưởng Cơ Tuấn Trúng 2,291 kim cương 2 phút trước
Huy Nhật Trúng 442 kim cương 2 phút trước
Duong Duong Trúng 2,451 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Hồng Sơn Trúng 680 kim cương 4 phút trước
Leon Kennedy Trúng 1,851 kim cương 6 phút trước
Mun Nè Trúng 2,311 kim cương 6 phút trước
Đinh Văn Chiến Trúng 378 kim cương 8 phút trước
Priana Aris July Trúng 416 kim cương 8 phút trước
Minh Huy Lê Văn Trúng 1,284 kim cương 10 phút trước
Nguyễn Hùng Trúng 427 kim cương 10 phút trước
Nam Đế Trúng 1,591 kim cương 12 phút trước
Uyên Xuân Trúng 2,295 kim cương 12 phút trước