Vòng Quay Bé Lâm
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Ẩn Danh Trúng 1,429 kim cương 1 phút trước
Báo Tth Trúng 954 kim cương 3 phút trước
Trinh Lê Trúng 2,428 kim cương 5 phút trước
Vàng Takudo Trúng 575 kim cương 7 phút trước
Nhật Khôi Trúng 633 kim cương 9 phút trước
Long Tr Trúng 1,524 kim cương 11 phút trước
Anhiuai Trúng 10 kim cương 11 phút trước
Anhiuai Trúng 10 kim cương 12 phút trước
Uông Thuận Trúng 994 kim cương 13 phút trước
Vi Hoang Trúng 457 kim cương 15 phút trước
Ngoc Thuy Le Trúng 2,131 kim cương 17 phút trước
Khang Bùi Trúng 2,210 kim cương 19 phút trước
Cậu Chủ Hiếu Trúng 2,272 kim cương 21 phút trước
Nobi Nobita Trúng 2,297 kim cương 23 phút trước