Vòng Quay Cá Chép
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Thanh Nam Danh Trúng 1,308 kim cương 18 giây trước
Thao Tran Trúng 1,627 kim cương 18 giây trước
Nguyễn Trọng Trúng 1,403 kim cương 2 phút trước
Bui Doan Quan Trúng 1,670 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Tam Trúng 1,603 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Quốc Huy Trúng 2,038 kim cương 4 phút trước
Hoàng Hải Trúng 1,869 kim cương 6 phút trước
Huỳnh Quốc Khánh Trúng 1,363 kim cương 6 phút trước
Quân Ca Ca Trúng 1,900 kim cương 8 phút trước
Phạm Hồng Nhật Trúng 621 kim cương 8 phút trước
Pham Hiếu Trúng 1,524 kim cương 10 phút trước
Imran Çakıroğlu Soyalp Trúng 731 kim cương 10 phút trước
Vựa Khô Kiều Nương Trúng 418 kim cương 12 phút trước
Tống Phong Trúng 2,559 kim cương 12 phút trước