Vòng Quay Chế Tác
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Ngốc Nghếch Cô Nàng Trúng 508 kim cương 1 phút trước
Duy Bố Đời Trúng 864 kim cương 3 phút trước
Huỳnh Phú Qúy Trúng 520 kim cương 5 phút trước
Phạm Lượt Trúng 511 kim cương 7 phút trước
Phan Huỳnh Hoàng Hiệp Trúng 1,151 kim cương 9 phút trước
Trịnh Quốcanh Trúng 352 kim cương 11 phút trước
Thiên Hân Trúng 1,044 kim cương 13 phút trước
Đạtkirito TN Trúng 477 kim cương 15 phút trước
謀服 Trúng 1,503 kim cương 17 phút trước
Anh Văn Nguyen Trúng 1,981 kim cương 19 phút trước
Trang Nguyễn Trúng 1,506 kim cương 21 phút trước
Nguyễn Hiếu Trúng 466 kim cương 23 phút trước
Hoàng Trí Trúng 2,353 kim cương 25 phút trước
Nguyễn Yến Trúng 1,472 kim cương 27 phút trước