Vòng Quay Chị Hằng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nam Lê Thanh Trúng 885 kim cương 37 giây trước
Skt Solo Trúng 993 kim cương 37 giây trước
Bò Nè Trúng 2,473 kim cương 2 phút trước
Trinhduong Trúng 1,108 kim cương 2 phút trước
Jeet Neupane Trúng 1,652 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Tấn Hoà Trúng 1,168 kim cương 4 phút trước
Ko Tên Trúng 2,011 kim cương 6 phút trước
Việt Long Trúng 2,487 kim cương 6 phút trước
Bé Gấu Con Trúng 927 kim cương 8 phút trước
Bảo Nguyễn Trúng 775 kim cương 8 phút trước
Ha Tien Thành Trúng 2,572 kim cương 10 phút trước
Ng Trọng Trúng 1,208 kim cương 10 phút trước
Hoàng Hiền Trúng 2,111 kim cương 12 phút trước
Vy Võ Trúng 1,490 kim cương 12 phút trước