Vòng Quay Chú Cuội
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Em Sướng Chưa Trúng 1,497 kim cương 1 phút trước
Manh Đô Trúng 851 kim cương 1 phút trước
Phạm Hiệp Trúng 1,638 kim cương 3 phút trước
Phong Truong Trúng 1,192 kim cương 3 phút trước
Cụ Khiêm Bảnh Trúng 1,760 kim cương 5 phút trước
Duong GiaBao Trúng 2,533 kim cương 5 phút trước
Hồ Hà Duy Trúng 1,048 kim cương 7 phút trước
Huyền Thoại Liên Minh Trúng 668 kim cương 7 phút trước
Hung Phan Trúng 1,710 kim cương 9 phút trước
Bình Nhi Trúng 570 kim cương 9 phút trước
Trần Mạnh Đạt Trúng 482 kim cương 11 phút trước
Hiệp Xoăn Trúng 2,430 kim cương 11 phút trước
Ngoc Thuy Trúng 1,823 kim cương 13 phút trước
Henri Nguyễn Trúng 696 kim cương 13 phút trước