Vòng Quay Đặc Biệt
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Phạm Thị Nga Trúng 2,033 kim cương 1 phút trước
Pham Trung Trúng 1,399 kim cương 3 phút trước
Phan Thị Đào Trúng 2,541 kim cương 5 phút trước
Diệu Hà Trúng 2,113 kim cương 7 phút trước
Nguyễn Trung Hiếu Trúng 952 kim cương 9 phút trước
Quốc Trần Trúng 1,401 kim cương 11 phút trước
Gì Đó Trúng 1,520 kim cương 13 phút trước
Phuong Hong Trúng 2,130 kim cương 15 phút trước
Phan Phong Đạt Trúng 753 kim cương 17 phút trước
Huu Nguyen Trúng 2,248 kim cương 19 phút trước
Quang Pham Trúng 1,771 kim cương 21 phút trước
Bé Dương Trúng 2,303 kim cương 23 phút trước
Cậu Bé Quân Trúng 995 kim cương 25 phút trước
Tuan Hung Nguyen Trúng 2,115 kim cương 27 phút trước