Vòng Quay Doraemon
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Pedro Miguel Trúng 885 kim cương 57 giây trước
Đặng Đạt Trúng 1,353 kim cương 57 giây trước
An An Trúng 1,543 kim cương 2 phút trước
Trương Thi Trúng 1,648 kim cương 2 phút trước
Kim Phương Trúng 719 kim cương 4 phút trước
Legends ChiBi Trúng 953 kim cương 4 phút trước
Trần Quang Huy Trúng 1,849 kim cương 6 phút trước
Đăng Tiến Trúng 844 kim cương 6 phút trước
Mỹ Dung Trúng 630 kim cương 8 phút trước
Quan Tâm Không Trúng 1,688 kim cương 8 phút trước
Nguyễn Hưng Trúng 355 kim cương 10 phút trước
Phu Pham Trúng 2,247 kim cương 10 phút trước
Ngọc Ánh Trúng 552 kim cương 12 phút trước
Phuong Nie Trúng 567 kim cương 12 phút trước