Vòng Quay Giải Khát
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Ngô Hoàng Việt Trúng 2,578 kim cương 1 phút trước
Khổng Duy Bảo Trúng 1,904 kim cương 1 phút trước
Lê Hữu Trọng Trúng 842 kim cương 1 phút trước
Hieu Nhạt Lắm Trúng 2,250 kim cương 3 phút trước
Lưu Trần Trúng 2,138 kim cương 3 phút trước
Thai Salem Trúng 1,175 kim cương 3 phút trước
Lê Phước Thọ Trúng 569 kim cương 5 phút trước
Tiến Anh Cola Trúng 855 kim cương 5 phút trước
Bé Tư Nguyễn Trúng 2,237 kim cương 5 phút trước
Đời Là Thế Trúng 1,767 kim cương 7 phút trước
Lập Lại Sự Đời Trúng 386 kim cương 7 phút trước
Buggy Sao Trúng 632 kim cương 7 phút trước
Nguyễn Tài Trúng 668 kim cương 9 phút trước
Oanh Cấn Thị Trúng 2,558 kim cương 9 phút trước