Vòng Quay Long Tộc
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Hùng Trúng 1,718 kim cương 1 phút trước
Nguyet Tran Trúng 909 kim cương 1 phút trước
Ngọc Hân Trúng 2,490 kim cương 3 phút trước
Emm Vânn Trúng 2,472 kim cương 3 phút trước
Chúc Nguyễn Trúng 2,324 kim cương 5 phút trước
Thếs Bảnh Trúng 873 kim cương 5 phút trước
Dung Thùy Trúng 695 kim cương 7 phút trước
nguyễn mạnh nhạc Trúng 1,101 kim cương 7 phút trước
Trần Khoa Trúng 1,628 kim cương 9 phút trước
Mai Thị Su Su Trúng 2,000 kim cương 9 phút trước
Bun Bun Trúng 2,332 kim cương 11 phút trước
Đức Lê Trúng 868 kim cương 11 phút trước
Ngoc Thuy Trúng 552 kim cương 13 phút trước
Khuat Việt Trúng 1,483 kim cương 13 phút trước