Vòng Quay Ngọc Rồng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nhung Nguyên Trúng 2,394 kim cương 1 giây trước
Út Hà Trúng 936 kim cương 1 giây trước
Bets Nakroth Trúng 555 kim cương 1 phút trước
Lương Nguyễn Trúng 1,521 kim cương 1 phút trước
Nguyễn Văn Nha Trúng 1,807 kim cương 4 phút trước
Hung Bui Trúng 616 kim cương 4 phút trước
Tín Dươg Trúng 923 kim cương 6 phút trước
Nguyễn Đức Hùng Trúng 1,855 kim cương 6 phút trước
Nguyễn Đạt Trúng 895 kim cương 8 phút trước
Kirito Dark Trúng 2,192 kim cương 8 phút trước
Ma Ngọc Hùng Trúng 301 kim cương 10 phút trước
Đông Lê Văn Trúng 2,338 kim cương 10 phút trước
Thịnh Nguyễn Trúng 1,783 kim cương 11 phút trước
Tanvu Nguyen Trúng 999 kim cương 11 phút trước