Vòng Quay Nhà Giáo Việt Nam
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Kirito Dark Trúng 1,254 kim cương 1 phút trước
tranminhthu Trúng 10 kim cương 2 phút trước
Khánh Linh Bùi Trúng 11 kim cương 2 phút trước
Le Phuong Thao Ngoc Trúng 9 kim cương 2 phút trước
Le Phuong Thao Ngoc Trúng 11 kim cương 2 phút trước
tranminhthu Trúng 9 kim cương 3 phút trước
Huy Rikento Trúng 2,328 kim cương 3 phút trước
Võ thị thơ Trúng 9 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Quốc Bảo Trúng 10 kim cương 4 phút trước
Em Mai Đợi Anh Trúng 11 kim cương 5 phút trước
Quoc Nguyen Trúng 1,450 kim cương 5 phút trước
Khánh Linh Bùi Trúng 11 kim cương 6 phút trước
Minh Nhựt Trúng 9 kim cương 6 phút trước
Hoangbaolong Le Trúng 2,498 kim cương 7 phút trước