Vòng Quay Thỏ Ngọc
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Luân Phan Trúng 1,381 kim cương 23 giây trước
Dương Thị Thu Hương Trúng 874 kim cương 23 giây trước
Lê Minh Nhật Trúng 836 kim cương 2 phút trước
Nông Hưng Trúng 1,364 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Thuỳ Din Trúng 2,223 kim cương 4 phút trước
Anh Yeu Em Trúng 950 kim cương 4 phút trước
Kata Pham Trúng 1,049 kim cương 6 phút trước
Vothanhdat Kuro Trúng 1,341 kim cương 6 phút trước
Huong Lien Trúng 1,181 kim cương 8 phút trước
Truyen Nguyen Trúng 427 kim cương 8 phút trước
Thanhđạigia Thanhđạigia Trúng 539 kim cương 10 phút trước
Nguyễn Khoa Trúng 2,410 kim cương 10 phút trước
Tien Dang Trúng 2,386 kim cương 12 phút trước
Àkz Phướcz Trúng 2,348 kim cương 12 phút trước