Vòng Quay Titan Siêu Cấp
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
tranminhthu Trúng 11 kim cương 1 phút trước
Nguyễn Phương Kha Trúng 1,236 kim cương 1 phút trước
Dat Nguyen Trúng 1,466 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Dũng Trúng 1,989 kim cương 5 phút trước
Khánh Minh Trúng 637 kim cương 7 phút trước
Vũ Tuấn Trúng 1,413 kim cương 9 phút trước
Thánh Xem Chùa Trúng 1,160 kim cương 11 phút trước
Dương Phước Việt Trúng 2,371 kim cương 13 phút trước
Văn Tính Trúng 2,535 kim cương 15 phút trước
Kim Minh Thach Trúng 595 kim cương 17 phút trước
Bin Ro Trúng 1,509 kim cương 19 phút trước
Chiến Khuất Trúng 1,720 kim cương 21 phút trước
Lãnh Hàn Băng Trúng 2,071 kim cương 23 phút trước
Trần Phu Trúng 989 kim cương 25 phút trước