Vòng Quay Ưu Đãi Vip
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Huy Nhật Trúng 2,267 kim cương 1 phút trước
Nguyen Hieu Trúng 2,102 kim cương 3 phút trước
Trần Vĩ Trúng 525 kim cương 5 phút trước
Tien PhanTuan Trúng 2,356 kim cương 7 phút trước
Tuan Nguyen Trúng 1,722 kim cương 9 phút trước
Idol Khá Bảnh Trúng 1,926 kim cương 11 phút trước
Nhà Tiên Chi Trúng 856 kim cương 13 phút trước
Thịnh Nguyễn Trúng 1,491 kim cương 15 phút trước
Người Cô Hồn Trúng 2,259 kim cương 17 phút trước
Quang Cao Trúng 1,246 kim cương 19 phút trước
Trần Ngân Trúng 1,784 kim cương 21 phút trước
Nguyễn Tuấn Trúng 913 kim cương 23 phút trước
Dũng Vũ Trúng 779 kim cương 25 phút trước
Bảo Nguyễn Trúng 1,636 kim cương 27 phút trước